Eufrat, Tigris, Nilen och Huang He | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Historia 1b
  • B
  • 3
  • 1322
  • PDF

Eufrat, Tigris, Nilen och Huang He | Jämförelse

En jämförelse av flodkulturerna runt Eufrat och Tigris i dåtidens Mesopotamien, Nilen i Egypten och Huang He i Kina.

Utdrag

Flodkulturerna var högkulturer som uppstod runt de bördiga floderna Eufrat och Tigris i Mesopotamien (nuvarande Irak och Syrien), Nilen i Egypten och Huang He i Kina.
Sumererna styrdes av gudarnas språkrör, prästkungarna. De var en teokrati, alltså ett folk som styrdes en högre makt. De mindre kungarna i Mesopotamien kämpade om makten och den som var starkast segrade och kunde därmed styra ett mer enat rike. Sumererna var ingen demokrati, men där fanns möjlighet för ”vem som helst” att ta makten.
Huang He-regimen i Kina styrdes av en kejsare som enväldigt bestämde allt som hände i landet. Ledarna var så kraftfulla att den tidigaste kejsaren man känner till, troligen förstörde alla tecken på att det funnits företrädare till honom. Han hette Shi Huangdi och han är också känd för att i sin grav ha byggt en terrakottaarmé, en armé gjord av stelnad lera med över 8000 statyer. Den skulle skydda hans grav från plundrare och möjligen också vara hans vakt in i livet efter. Kejsarens makt fördes också vidare till dennes ättlingar, vilket gjorde att dynastier bildades.
Egypten styrdes av faraoner. Dessa var ”gudomliga väsenden” som var i nära kontakt med gudarna och därför ”hade rätt” att styra folket. Ungefär som Sumererna, använde ledarna religion och gudar för att styra folket. Däremot var även här makten ärftlig, vilket skiljer sig från den sumeriska kulturen men liknar Huang He-regimen. Pyramiderna i Egypten står än idag kvar som stora gravmonument, var och en för att hedra och skydda sin döde farao. Precis som Shi Huangdi var faraonerna rädda för angripare i efterlivet, och paranoida som de var tvingade de en stor mängd människor att arbeta ihjäl sig, för en fåfäng men storslagen grav. Eftersom dessa stora härskare ofta... Köp tillgång för att läsa mer

Eufrat, Tigris, Nilen och Huang He | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.