Europas utveckling under 1900-talet | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Historia A
  • VG
  • 4
  • 2219
  • PDF

Europas utveckling under 1900-talet | Utredande text

En utredande text i Historia A, där eleven beskriver Europas utveckling under 1900-talet. Fokus ligger framför allt på bildandet av stormakter, upprustning, revolution, finanskris och de två världskrigen.

Notera att källor saknas.

Elevens kommentar

För mycket fakta användes - mer diskussion och argumentation hade gett ett bättre betyg.

Utdrag

"En allians mellan Frankrike, Ryssland och Storbritannien blev av (Ententen), medan Tyskland gick ihop med Österrike och Europa blev allt mer uppdelat i två lag. I inledningen till 1:a världskriget var Europa väldigt oroligt. Balkan stod i en hel del maktkonflikter och när skotten i Sarajevo skedde var ett krig oundvikligt för det nationalistiska Europa. Kriget varade i 4 år, med en otroligt långsam förflyttning av krigsgränserna. Skyttegravar grävdes upp längs hela ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Europas utveckling under 1900-talet | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.