Eutanasi | Etisk analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Religionskunskap 1
  • A
  • 3
  • 1425
  • PDF

Eutanasi | Etisk analys

En etisk analys av eutanasi, dödshjälp. Eleven diskuterar inledningsvis synen på läkarvården i de länder där eutanasi är tillåtet och de moraliska problemställningar som kan uppstå, och diskuterar sedan ämnet utifrån religösa och etiska aspekter. Pliktetiken, konsekvensetiken, sinnelagsetiken och situationsetiken lyfts fram.

Lärarens kommentar

Bra skrivet, väl analyserad och tydlig text!

Innehåll

- Etisk analys rörande dödshjälp (eutanasi)
- Källor

Utdrag

Varför låter man då sjuka patienter lida under en lång tid innan döden inkommer? Enligt det kategoriska imperativet som lyder ”handla alltid så att principen för din handling kan upphöjas till allmän lag”. Nackdelen med denna lag ur en pliktetisk synpunkt är att svaret kan vara, oavsett konsekvensen så är inte patientens lidande intressant. Fördelen med detta är att man då låter patienten leva till sitt slutskede på ett naturligt sätt utan att... Köp tillgång för att läsa mer

Eutanasi | Etisk analys

[0]
Inga användarrecensioner än.