Evolution av brunbjörnar | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • B
  • 5
  • 2403
  • PDF

Evolution av brunbjörnar | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om evolution där eleven har svarat på följande frågeställning:
"Vad händer om du tar en population brunbjörnar och stoppar dem i Afrikas öken? vad händer efter 100 år, efter 1000 år?"

Innehåll

Inledning
Charles Darwin och det naturliga urvalet
Fakta om brunbjörnen
Fakta om savannen
100 år
1000 år
Sammanfattning
Källkritik
Kompisrespons

Utdrag

Inledning
I det här forskningsprojektet har forskare valt att flytta en population brunbjörnar (urus arctos) till ett annat klimat för att se hur den klarar sig, platsen kommer vara så kallad ”isolerad” vilket innebär att djuret inte kommer kunna ta sig därifrån. Arbetet kommer dokumenteras vid olika tidstillfällen för att se hur björnens evolution har utvecklats och anpassats till det nya klimatet samt den nya miljön. Forskarna valde att flytta brunbjörnen till den subtropiska savannen, det finns likheter gällande klimat men hoten, maten och mycket annat är inte detsamma, detta gör det enklare för djuret att vänja sig i det nya habitatet men gör också att den kommer ändras mycket till beteendet. Till en början kommer flera björnar falla offer för både rovdjur och farliga insekter men efter ett tag kommer den anpassa sig och genom olika mutationer kommer den även utvecklas.

Charles Darwin och det naturliga urvalet
Charles Darwin var en brittisk forskare inom naturvetenskap på 1800-talet. Darwin var den första vetenskapsman som kom med en teori om evolutionen och det han kallade för det naturliga urvalet. Det naturliga urvalet går ut på att alla organismer inom en art inte kommer kunna överleva eftersom resurserna inte räcker till, gräs, vatten, boplatser osv. det gäller för ett dur att ha bra egenskaper, och bra egenskaper kommer genom en mutation. Vad som är en bra egenskap inom olika djurarter beror helt på, för vissa djur är det bästa sättet att överleva och föröka sig att vara den vackraste, andra kamouflage och vissa handlar det om att vara dominant. Naturen gör ett urval och därför rensas dem med mindre bra egenskaper bort.

När Darwin kom ut med sina teorier om evolutionen fick han mycket varierande reaktioner. Mycket från olika religiösa, bland annat kyrkan. Dem sa att det naturliga urvalet var guds redskap medan vissa kyrkor och människor tyckte det var nonsens allt Darwin påstod. Idag är teorin den främsta inom naturvetenskap och dem flesta tror på att människorna härstammar från naturen.

Fakta om brunbjörnen
Brunbjörnen i flera olika klimat och har en väldigt varierad levnadsstandard, björnarna på Japans nordligaste ö Hokkaido växter skogen tät, i Ryssland är det mer tundraartade områden. Brunbjörnen klarar alltså av att leva i olika klimat samt temperaturer.

Brunbjörnen kommer från familjen Ursidae och klassas som en Mammalia.
För över en miljon år sedan slog sig brunbjörnen ner på slätterna i Europa och Asien, den strövade över vindsträcka områden, från soliga Pyrenéerna till frusna Sibirien. Björnen är prefekt anpassad till ett liv i berg, skogar och tundraområden där den idag håller till och... Köp tillgång för att läsa mer

Evolution av brunbjörnar | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.