Evolution och evolutionsteori | Biologi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • VG
 • 6
 • 1047
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Evolution och evolutionsteori | Biologi 1

Ett kortare fördjupningsarbete i Biologi 1, om evolution och evolutionsteori. Eleven inleder med att beskriva vad evolution är, och förklarar sedan evolutionens drivkrafter. Följande frågor besvaras:

• Vad innebär evolutionsteorin? Hur och vem beskrev teorin först?
• Hur bildas nya arter?
• Hur har den moderna människan utvecklats? Är människan unik, på vilket sätt i så fall?
• Vilka ”bevis” stöder teorin?

Innehåll

Evolution och Evolutionsteori
- Inledning 2
- Syfte 2
- Avhandling 3
- Källor 6

Utdrag

Vad innebär evolutionsteorin? Hur och vem beskrev teorin först?

Ordet evolution kommer från latinska ordet ēvolūtiō och betyder utbredning och förändring. Inom biologin är evolution en teori som förklarar hur olika livsformer har uppstått och utvecklats. Teorin beskrevs först av Charles Darwin i mitten av 18 hundra talet då Darwin studerade arternas uppkomst och det naturliga urvalet.

Darwins evolutionsteori bygger på att de bästa anpassade överlever dvs. individer som har anpassat sig bäst till miljön omkring har mest chans att överleva. Evolutionsteorin beskriver också hur arter uppstår och vad orsaker detta.

Mutationer gör att det finns en variation av ärftliga egenskaper inom populationer och leder därmed till ett naturligt urval. Individer med vissa egenskaper blir bäst anpassade till sin miljö och därmed kan föröka sig och sprida sina gener mer än andra. Att vara bäst anpassade till miljön handlar om olika egenskaper inom olika populationer och miljö till exempel hos vissa djur är det fysiska styrka och hos vissa kan det vara färg, snabbhet osv. så individer som är bäst anpassade till sin omgivande miljö har mest chans att föröka sig eller skydda sig från predatorer som gör att de överlever och för sina gener till kommande genrationer så individer med dessa egenskaper ökar med varje generation. Till exempel antiloper som är stora och tjocka springer också långsammare detta gör att de blir uppäten av geparder så antiloper med dessa egenskaper blir mindre och mindre. Antiloper som är smala och snabba får därmed mer chans att föröka sig eftersom de blir inte lätt uppäten av geparder. Så smala och snabba antiloper blir mer och mer med generationer som gör att efter en viss tid har bara antiloper med dessa egenskaper eller anlag överlevt (räddat sina gener)... Köp tillgång för att läsa mer

Evolution och evolutionsteori | Biologi 1

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  det var super bra skrivet kanske lite mer information skulle skada.
 • 2015-06-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Väldigt bra, bra skrivet
 • 2014-11-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra fakta och fin struktur.