Evolution - fåglars flygförmåga | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 1
 • B
 • 6
 • 1135
 • PDF

Evolution - fåglars flygförmåga | Labbrapport

En labbrapport med fokus på evolution som avser att undersöka fåglars flygförmåga, och på så sätt att redogöra för samspelet mellan naturligt urval och genetisk variation.

Innehåll

Laborationsrapport evolution

- Evolution
-- Genetisk variation
-- Selektion
- Laboration
-- Hypotes
-- Material
-- Metod
- Resultat och diskussion
- Källor

Utdrag

Material

• 1 Sax
• 1 Tärning
• A4 Papper (Gärna rutat)
• 1 Linjal (30- cm)
• 1 Penna
• 3 Sugrör
• 1 Tejprulle
• Ett mynt


Metod

1. Vi började med att göra i ordning en ur förälder. Pappers fågeln skulle vara 2 cm x 20 cm med en överlapp på 1 cm. Ringarna skulle tejpas fast 3 cm från vardera änden på sugröret. Därefter markerade vi främre delen på sugröret med hjälp av en bläckpenna.
2. Genom att slå tärningen bestämdes sedan dem två resterande origami fåglarnas mutationer. Vi antecknade genast ner siffrorna och skapade sedan våra pappersfåglar.
3. För att testa fåglarna krävs det en yta där dem kan flyga relativt fritt utan att krascha in i något. Därför är det effektivast att välja en korridor eftersom den oftast har en fri yta. Genom att kasta fåglarna 2x med samma sätt fick vi reda på vilken av dem som flyger längst. På så sätt byggde vi upp en ny generation med den effektivaste fågeln som grund.
4. Sedan repeterade vi nr 2 och nr 3, 2 gånger för att få ett stadigt resultat... Köp tillgång för att läsa mer

Evolution - fåglars flygförmåga | Labbrapport

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Den var bra men det saknades ändå något, kanske kunde du ha analyserat mer och jämföra och gå in mer djupt i diskussionen. vart var hypotesen/teorin?
 • 2015-05-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra skriven rakt igenom. Tycker dock som nedanstående, saknar lite mera djup i diskussionen.
 • 2015-11-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Inte ett B på gymnasienivå. Bra labraport som ger en insperation.
 • 2015-10-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Inte så bra eller nyanserad.

Material relaterade till Evolution - fåglars flygförmåga | Labbrapport.