Evolution: Fjärilar | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • C
  • 3
  • 833
  • PDF

Labbrapport: Evolution: Fjärilar | Undersökning

En undersökning i form av en labbrapport som ser närmre på hur fjärilars evolution ser ut, i syfte att få bättre inblick i hur naturligt urval hos arter fungerar. Eleven utreder hur fjärilar med olika egenskaper utvecklas i samma miljö och utgår från följande frågeställningar:

• Har färgerna på fjärilar någon roll när fjärilarna utsätts för ett naturligt urval?
• Vilken fjäril klarar sig bäst?

Innehåll

Evolution

Bakgrund
Syfte
Hypotes
Material och metoder
Utrusning
Utförande
Resultat
Källor

Utdrag

Material och metoder:

Utrusning:
Använd papper från någon tidning för att ha tre olika typer av fjärilsmodeller.
1. Småspräcklig - klipp ut 10st från sidor med vanlig tidningstext.
2. Storfläckig - klipp ut 10st från sidor med stora rubriker i tidningen.
3. Svart – klipp ut 10st från ett svart sida.
Tre olika bakgrunder, vitt, svartvitt samt svart, som kan vara tyg eller papper.

Utförande:
Testa nu hur fåglar kommer att fånga fjärilar beroende bakgrunden.
1. Placera alla ''fjärilarna'' på en av bakgrunderna. En gruppmedlem är försöksledare, en eller två andra är ''fåglar''.
2. ''Fåglarna'' ställer sig med ryggen emot ''fjärilarna''.
3. Försöksledaren ger plötsligt order ''nu'' eller liknande och ''fåglarna'' vänder sig då om och plockar snabbt en ''fjäril''.
4. Ta bort den plockade fjärilen.
5. Gör samma sak 8 gånger.
6. Notera därefter hur många ''fjärilar'' av varje typ som är kvar efter ''fåglarnas'' attack. Försöket göres om med de två andra bakgrunderna.
7. Gör en tabell över hur fördelningen blir med de tre olika bakgrunderna... Köp tillgång för att läsa mer

Evolution: Fjärilar | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.