Evolution hos rödrävar i grotta | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Naturkunskap B
 • A
 • 4
 • 1316
 • PDF

Evolution hos rödrävar i grotta | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i Naturkunskap B, där eleven beskriver evolutionär förändring av en population rödrävar som bosatt sig i en grotta. Syftet är att fördjupa sig i hur en art anpassar sig till sin miljö, där eleven bland annat tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Hur klara denna grupp av att leva i grotta?
- Hur har de anpassat sig för att klara av faktorer som mörker och brist på föda?
- Hur är de annorlunda till skillnad från arter med samma förfäder?

Innehåll

EVOLUTIONÄR FÖRÄNDRING AV EN POPULATION AV RÖDRÄVAR SOM BOR I GROTTA
- Uppgift och syfte
- Rödrävens vandring genom grottan
- Slutsats
- Källor

Utdrag

"I skymningszonen finns goda möjligheter för rödrävarna att försörja sig, de kan livnära sig på fladdermössens ungar. Rödrävar som har bäst anpassade egenskaper för att leva i grotta har även högre chans att föra sina gener vidare. Hanar som kan skaffa föda, blir starkare och därmed kan få honor att para sig med. Instinkten avgör vilka hanar som får para sig, eftersom honorna väljer de starkaste hanar för fortplantning. Oftast parar sig en rödräv-hona med flera hanar och efter fortplantningen stannar en hane och vaktar henne. Bra luktsinne och hörsel är av stor betydelse för att hitta föda samt partner i det mörka miljön. Bra känsel är även viktig för att ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Evolution hos rödrävar i grotta | Fördjupningsuppgift

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket lärorik och bra förklarat!!
 • 2017-09-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack
 • 2015-10-05
  Mycket bra text! Rekommenderas!
 • 2015-05-09
  jätte bra och tydlig uppsats