Evolution | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Biologi A
 • B
 • 5
 • 2601
 • PDF

Frågor och svar: Evolution | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor med längre svar till ett prov i evolution (Biologi A). Fokus ligger på ö-principen, antibiotikabehandling av mikroorganismer, förutsättningar för liv på jorden, bevis för att evolutionen ägt rum samt mänsklig språkbegåvning (se alla frågor som besvaras under "Innehåll").

Notera att källor saknas.

Innehåll

EVOLUTION

- Förklara vad Ö-principen innebär och ge några exempel.

- Diskutera varför antibiotikabehandling påskyndar mikroorganismers evolution. Vad innebär en förnuftig användning av antibiotika?

- I vårt solsystem är jorden den enda planeten där det finns liv. Vilka faktorer har inverkat på förutsättningarna för liv på jorden? Är jorden unik i universum eller är det troligt att samma förutsättningar finns på andra ställen?

- Diskutera vad som kan vara bevis för att en evolution har ägt rum och fortfarande pågår. Ge några exempel på tecken som tyder på att evolution har ägt rum.

- På vilket sätt och ungefär när i evolutionen blev människan en språkbegåvning i jämförelse med andra djur. Hur kunde det gå så snabbt?

Utdrag

"Förutsättningar för organismer har ständigt förändrats sedan livet uppstod för ca 3,7 miljarder år sedan och organismerna har sedan anpassat sig efter miljön eller dött ut. Livets utveckling och evolutionen drivs framåt av en kombination av slumpvisa mutationer och det naturliga urvalet. Olika vetenskapliga framsteg förändrar teorierna om hur evolutionen utvecklas. Evolutionen pågår ständigt och mångfalden bland levande organismer är ett resultat av evolutionsprocessen. Några bevis på evolutionen och tecken på ett gemensamt ursprung är bland annat ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Evolution | Instuderingsfrågor

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra! ------------