Evolution: Krabbans klor | Labbrapport | Biologi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • B
 • 7
 • 315
 • PDF

Evolution: Krabbans klor | Labbrapport | Biologi 1

En labbrapport som handlar om evolutionen hos krabbans klor. Eleven har på ett kreativt sätt använt redskap för att lägga upp pasta för att undersöka vilken typ av krabbklo som är bäst anpassad till sin omgivning, och hur evolutionen skulle kunna ha främjat en viss typ av klo.

Frågeställning:
Vilken mutation av krabban kommer klara sig bäst (ha bäst tillgång till föda) om krabborna med varandra i samma habitat?
Mer konkret kan man säga att frågeställningen är:
Vilket av redskapen kommer ta upp flest pasta om de alla har samma förutsättning när de gäller spelplan och tid?

Innehåll

Teori och syfte
Frågeställning och Hypotes
Material och metod
Resultat
Slutsats
Diskussion kring samhälle och individ (generellt om evolution)
Felkällor och förslag till förbättringar

Utdrag

Teori och syfte
Redan på 1800­talet observerade Darwin hur djurens egenskaper och utseende var anpassade till deras habitat och nisch. Med habitat menas den miljön som organismen lever i medan ekologisk nisch symboliserar organismens levnadssätt och dess mer specifika levnads betingelser. Darwin betraktade både likheten mellan olika arter och variationen av egenskaper inom varje art. Utifrån dessa observationer utvecklade Darwin evolutionsteorin.
Evolutionsteorin beskriver hur organismers egenskaper med tiden anpassas till deras habitat och kan på så sätt ge en konkret förklaring till olika arters egenskaper. Till exempel kan man utifrån evolutionsteorin förklara varför krabbans klor ser ut som de gör i förhållande till dess föda. För att förstå evolutionen och den successiva utvecklingen av en art måste man beakta en fundamental process. Denna kallas för det naturliga urvalet och beskrevs av Darwin med uttrycket “Survival of the fittest”. Det naturliga urvalet går i princip ut på att den organism med gynnsammast egenskaper i förhållande till dess habitat får mest avkomma och på så sätt sprider vidare sina egenskaper i större utsträckning än sina konkurrenter. Alltså är evolution och adaptiv radiering (utveckling av nya arter utifrån en art) beroende av att det finns dels variation och dels konkurrens om begränsade resurser. Variation upkommer genom...

Material
* Bägare ­fem stycken
* Tidtagarur ett
* Pastasorter ­ 50 stycken pasta av vardera:
- Rörpasta
- Skruvpasta
- Hjulpasta
- Fjärilspasta
- Snäckpasta
* Bestick ­ en av vardera:
- Gaffel
- Kniv
- Ätpinnar
- Sked
- Handske utan tumme... Köp tillgång för att läsa mer

Evolution: Krabbans klor | Labbrapport | Biologi 1

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt hjälpsam med mycket information
 • 2016-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra. Lång och diksuterar mycket.
 • 2016-05-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  booooooooooooooooooooooooooooooooooooooh