Evolution och systematik: Livets uppkomst | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • A
  • 9
  • 3230
  • PDF

Evolution och systematik: Livets uppkomst | Labbrapport

En labbrapport om evolution och systematik, med fokus på livets utveckling och jordens uppkomst. Eleven lyfter fram olika teorier och möjliga förklaringar till livets och jordens existens, och tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Hur bildades Jorden enligt Big bang teorin?
- Hur uppkom och utvecklades livet enligt Charles Darwins teori och vad har teorin resulterat i?
- Vad har händerna inneburit för människans utveckling?

Innehåll

Rapportskrivning evolution och systematik

- Inledning
- Syfte
- Frågeställningar
- Hur bildades Jorden enligt Big bang teorin?
- Hur uppkom och utvecklades livet enligt Charles Darwins teori och vad har teorin resulterat i?
- Vad har händerna inneburit för människans utveckling?
- Metod
- Diskussion
- Jordens uppkomst
- Livets uppkomst
- Människans utveckling och uppkomst
- Avslutning
- Referenslista

Utdrag

För att beräkna avstånd i universum fungerar exploderade stjärnor i avlägsna galaxer som fyrar. Man har försökt beräkna avstånd, men man har kommit fram till att är ganska tomt där ute. Kanske lite för tomt tycker partikelfysikerna som skulle vilja fylla rymden med alla sorters partiklar för att rädda teorin om att universum skapats ur ingenting. Eftersom universum har expanderats sedan Big Bang och genom att se... Köp tillgång för att läsa mer

Evolution och systematik: Livets uppkomst | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.