Evolutionsbiologi - PowerPoint-Presentation:

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Biologi A
  • Inget betyg givet
  • 27
  • 755
  • PowerPoint

Evolutionsbiologi - PowerPoint-Presentation:

En lättförståelig och illustrativ genomgång av evolution i PowerPoint. Observera att presentationen inte innehåller några anteckningar med djupare förklaring till de olika illustrationerna och stödorden.

Nyckelord: evolution, population, mutationer, naturlig selektion/naturligt urval, ärftlighet, överproduktion, fossilbildning, ledfossil, jämförande anatomi, jordens geologi och kontinentaldrift samt evolutionsteorier (Darwinism, Lamarckism och den moderna evolutionsteorin.)

Innehåll

Rubriker i PowerPoint-presentationen:

Vad är evolution?
Vad driver evolutionen framåt?
Naturlig selektion/urval
Naturlig selektion som evolutionär process:
Ärftlighet
Överproduktion
Selektion
Bevis för evolutionen
Exempel på fossiler
Ledfossil
Radioaktivt sönderfall
Jämförande anatomi
Jämförande fosterutveckling
Rudimentära organ
Jordens geologi
Molekylära data
Olika evolutionsteorier
Lamarckismen
Darwinismen
Den moderna evolutionsteorin

Utdrag

Vad är evolution?
* Förändring av hur vanlig en ärftlig egenskap är i en population.
* Population = Alla de individer av en och samma art som finns inom ett visst område vid en viss tidpunkt... Köp tillgång för att läsa mer

Evolutionsbiologi - PowerPoint-Presentation:

[0]
Inga användarrecensioner än.