Examination: Stressorer och reaktioner | Psykologi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Psykologi 1
  • B
  • 13
  • 175
  • PDF

Inlämningsuppgift: Examination: Stressorer och reaktioner | Psykologi 1

Det här är en examinationsuppgift i kursen Psykologi 1. Fokus ligger på olika stressorer och reaktioner hos barn och unga. Här nedan ser du examinationsuppgiften:

Uppgift 1 (Max 1000 ord)

Utifrån filmen Consuming Kids ska du välja ut ett tydligt problemområde, det vill säga peka ut stressorer (ex. reklam riktad till barn, användning av sociala medier eller skönhetsideal ). Anta att dessa har en negativ inverkan på barnens utveckling och psykiska hälsa. Hur kan du med hjälp av olika psykologiska teorier förklara varför denna negativa inverkan uppstår, vad de får för psykologiska konsekvenser för individerna och deras närmiljö. Visa även hur dessa stressande faktorer kan bidra till en ökad känslighet för en ångeststörning. Var noga med att koppla dina resonemang till begrepp, teorier och modeller från relevanta perspektiv. I denna uppgift ska du lägga ett starkt fokus på ett arv/miljö-perspektiv.

Uppgift 2 (Max 1000 ord)

Utifrån ditt eget perspektiv och dina egna erfarenheter, vilka är de normer eller strukturer som kan orsaka stress i din omgivning och vad kan dessa få för psykologiska effekter? Hur skulle du som psykologistuderande argumentera för att man bäst kan stå emot eller undvika dessa stressorer? Skriv en guide som tydligt grundar sig i olika perspektiv, teorier och modeller om vad som kan vara viktigt att veta för någon som till exempel uppfostrar sina barn, arbetar i en skola eller för individerna som utsätts för dessa stressorer. I denna uppgift ska du lägga ett stort fokus på att även föra kritiska resonemang mot de teorier du använder i uppgiften.

Utdrag

Ju känsligare man är desto närmare risken ligger man att drabbas av stress, ångest och psykisk ohälsa.
Personliga normer är för barnen de krav de ställer på dem själva, men kraven kan också komma utifrån om hur man bör vara, sk. personliga normer. Barnen känner press över att de måste ha alla coola leksaker, och mår genuint dåligt när detta krav inte uppfylls. De kan känna en press över att inte vara en del av konformiteten och uppfylla de krav som ställs, då människan tenderar att utesluta de som negativt utmärker sig från gruppen. Eftersom människan är ett flockdjur som överlever i grupp så kommer överlevnadinstinkten skapa stress där adrenalin frigörs, en överlevnadsinstinkt. Kroppen gör sig beredd på “Fight or flight”: Hjärtat slår hårdare för att få blod till musklerna och bli redo för kraft ansträngning och andningen ökar. Ofta går stressen inte över direkt till skillnad från om barnet utsatts för ett läskigt djur. Här är det en press som följer dem vart de än går. Dessa långsiktiga adrenalinpåslag skadar kroppen, främst hjärta och hjärna och kan vid för lite återhämtning ge permanenta skador då...
---
Ätstörningar blir allt vanligare i takt med att skönhetsidealen blir allt mer orealistiska. Kraven från samhället, dvs alla individer som utgör samhället, bestraffar de som inte stämmer överens med det “perfekta” utseendet och belönar gladeligen den procent som uppnår kraven, sk. operant betingning . Stressorer är krav på oss själva som går över våra resurser. Dessa ger oss stress, men alla reagerar inte på samma sätt av samma stressor eftersom vi är olika känsliga, sårbara för dem. Varför vi är olika känsliga, har olika resurser för att klara av pressen kan bero på hur ens uppväxt sett ut, om man varit med om något trauma, eller om man blivit betingad till beteendet.
Ericssons psykosociala utvecklingsteori inom psykodynamiken beskriver hur olika faser i livet, främst barndomen, påverkar vårt undermedvetna för resten av livet. Du som förälder kan därför ha en mycket viktig roll huruvida ditt barns känslighet för psykisk ohälsa så som ätstörningar utfaller. Det är viktigt att ge barnet en trygg men samtidigt utmanande miljö. Då kommer barnet få en tilltro till sig själv och den egna förmågan, då den har blivit uppmuntrad till att klara av saker. Det är en balans mellan att inte bli överbeskyddande då barnet istället blir beroende av andra... Köp tillgång för att läsa mer

Examination: Stressorer och reaktioner | Psykologi 1

[0]
Inga användarrecensioner än.