Exempel på programmering | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
 • Programmering 1
 • B
 • 10
 • 1377
 • PDF

Exempel på programmering | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift med exempel på programmering. Här har eleven programmerat en webbshop för hattar och tiaror genom att använda olika klasser och instansvariabler.

Utdrag

public class Caps {

//Deklarerar inkapslade instansvariabler
//då jag använder samma "egenskaper" i mina andra klasser.

private String material;
private String colorCapScreen;
private String colorHat;
private String size;
private String price;

//Konstruktor

Caps(String mate, String colCap, String colHat, String siz, String pri){
material = mate;
colorCapScreen = colCap;
colorHat = colHat;
size = siz;
price = pri;
}

//En tom konstruktor för att kunna använda setmetoder och designa en egen "Caps"

Caps(){
material = "";
colorCapScreen = "";
colorHat = "";
size = "";
price = "";

//Get- och setmetoder för att bl.a skapa objekt i Purchaselist.
}
public String getMaterial() {
return material;
}
public void setMaterial(String material) {
this.material = material;
}
public String getColorCapScreen() {
return colorCapScreen;
}
public void setColorCapScreen(String colorCapScreen) {
this.colorCapScreen = colorCapScreen;
}
public String getColorHat() {
return colorHat;
}
public void setColorHat(String colorHat) {
this.colorHat = colorHat;
}
public String getSize() {
return size;
}
public void setSize(String size) {
this.size = size;
}
public String getPrice() {
return price;
}
public void setPrice(String price) {
this.price = price;
}


}


public class Tiaras {

//Deklarerar inkapslade instansvariabler
//då jag använder samma "egenskaper" i mina andra klasser.

private String material;
private String jewels;
private String size;
private String price;

//Konstruktor

Tiaras(String mate, String jewe, String siz, String pri){
material = mate;
jewels = jewe;
size = siz;
price = pri;
}

//En tom konstruktor för att kunna använda setmetoder och designa en egen "Tiaras"

Tiaras(){
material = "";
jewels = "";
size = "";
price = "";

//Get- och setmetoder för att bl.a skapa objekt i Purchaselist.

}
public String getJewels() {

return jewels;
}
public void setJewels(String jewels) {

this.jewels = jewels;
}

public String getMaterial() {

return material;
}
public void setMaterial(String material) {

this.material = material;
}
public String getSize() {

return size;
}
public void setSize(String size) {

this.size = size;
}
public String getPrice() {

return price;
}
public void setPrice(String price) {

this.price = price;
}
}... Köp tillgång för att läsa mer

Exempel på programmering | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jäklar! Och jag trodde vi hade det svårt nu.