Existens och kunskap: Synsätt inom filosofin | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Filosofi 1
 • B
 • 4
 • 1904
 • PDF

Existens och kunskap: Synsätt inom filosofin | Utredande text

En utredande text som redogör för olika filosofiska synsätt på existens och kunskap. Filosoferna vars tankar lyfts fram är Demokritos, George Berkeley, Descartes, Platon och John Locke. Eleven tar utgångspunkt i filmen "The Matrix" för att ge exempel på olika teorier och begrepp.

Notera att källor saknas.

Utdrag

1. Redan på de gamla grekernas tid började man söka svar på den fråga som ännu inte har fått ett konkret svar, frågan om vad som är verkligt och vad som existerar samt vad allting består av. Studien om detta kallas metafysik och är en undersökning av vad verkligheten egentligen är. Metafysik är en viktig studie som många har försökt reda ut, många kända filosofer har tagit del av frågan och därav har det uppstått olika svar på frågan. Eftersom filosoferna har delade teorier om verkligheten har därför fler svar skapats på frågan vad som är verkligt.
En teori är filosofen Demokritos materialistiska syn på vad som existerar. Demokritos anser att allt består av atomer. Atomer är eviga och därför existerar allt för evigt. Hans verklighetsuppfattning bygger på att allt existerar eftersom allt är ihop byggt medmateriella odelbara atomer. Atomer har olika former och storlekar och därför kan byggas ihop på olika sätt. Enligt Demokritos är allt som är verkligt uppbyggt med atomer. Han menar att världen består av materia. Demokritos uppfann atomteorin vilket innebär att atomer styr allt, kroppen, känslorna och processerna i livet.
George Berkeley är en av de filosofer som inte alls förstår vad Demokritos menar. Berkeley menar att begreppet materia är obegripligt. Hans teori är raka motsatsen till den filosofiska teorin Demokritos tog fram.
George Berkeley har subjektiv idealistisk teori. Han menar att verkligheten endast finns i vårt eget medvetande. Det verkliga är inte materiellt och de existerar bara om man själv upplever dem. Tingen är alltså beroende av oss. Saker finns endast ifall de upplevs av någon och ingenting existerar utanför vår hjärna, vilket kalas för solipsism. Det enda sättet man vet att något existerar är ifall man har det i sitt medvetande. Exempel från filmen är när Neo får skeden av en liten kille och killen... Köp tillgång för att läsa mer

Existens och kunskap: Synsätt inom filosofin | Utredande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Tack så mycket, fler människor som dig tack.
 • 2016-11-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Fick mycket hjälp av detta arbete, tack!