Existensialism och etik | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • Inget betyg givet
  • 5
  • 2271
  • PDF

Existensialism och etik | Utredande text

En utredande text där eleven redogör för den filosofiska livsåskådningen "existentialism" och dess etik. Eleven beskriver bland annat existentialismens grundprinciper, människosyn, centrala begrepp, etisk tolkningsmodell samt gör en jämförelse med andra livsåskådningar/religioner.

Utdrag

Livsåskådningen innefattar inte några egentliga specifika regler eller etik och moraluppfattningar. Den bygger egentligen på en enda specifik sak som motsvarar människans frihet. Filosofin anspråkar för hur människan är fri i sina handlingar och i sina val, och i och med att göra dessa val, existerar hon. Med detta påvisas att människan är något annat än ett bord eller en sax, hon är mer än något som endast fyller funktion. Människan ställs för val, och hon är fri att välja. Hon sammanfattas enligt filosofin i 6 ord... Köp tillgång för att läsa mer

Existensialism och etik | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.