Existentialism: Nietzsche jämfört med Sartre | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Filosofi 1
 • MVG
 • 2
 • 1110
 • PDF

Existentialism: Nietzsche jämfört med Sartre | Fördjupningsarbete

Ett kort men innehållsrikt fördjupningsarbete om existentialismen, som jämför den tyska filosofen Fredrik Nietzsches syn på frihet med den franske filosofen Jean-Paul Sartres syn på detsamma. Arbetet utgår från frågeställningen: Tar Sartres filosofi om frihet hål på Nietzsches idé om övermänniskan?

Observera att källor saknas.

Elevens kommentar

Formulering och meningsbyggnad hade kunnat vara bättre.

Innehåll

Existentialismen - Tar Sartres filosofi om frihet hål på Nietzsches idé om övermänniskan?

- Inledning
- Motsägande existentiella tankesätt
- Övermänniskan och hur Sartre motbevisar denne

Utdrag

Två stora namn kopplade till existentialismen är Jean-Paul Sartre och Friedrich Nietzsche.
De båda filosoferna behandlade frågan kring mänsklig frihet, men med totalt olika syn på den. Nietzsche, som kan kallas ”anti-kristen” då han upplevde att Gud är död och inte har någon talan eller effekt på den ideala individen – övermänniskan. Han beskrev det så som att en övermänniska, ”superman”, är en individ som brutit sig loss från och avvisar allt vad... Köp tillgång för att läsa mer

Existentialism: Nietzsche jämfört med Sartre | Fördjupningsarbete

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  .......................................................
 • 2016-04-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra text.212223
 • 2015-11-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra skrivet ....