Exkursion: Djurarter i sjön Erken | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 1
 • B
 • 3
 • 907
 • PDF

Exkursion: Djurarter i sjön Erken | Labbrapport

En labbrapport som redogör för en resultaten av en exkursion till sjön Erken, där eleven fick i uppgick att undersöka förekomsten av djurarter från sjöns botten.

Innehåll

Vattenenexkursion vid sjön Erken

- Inledning
- Frågeställning
- Hypotes
- Metod
- Material
- Utförande
- Resultat
- Diskussion och slutsats

Utdrag

Material:
Vadarbyxor, baljor, plastburkar med lock, mjuk hov, hård sil, vattenkikare, glasfat med kant, lupp, pincett, bestämningslitteratur.

Utförande:
Med hjälp av silarna togs prov från de olika bottnarna. Den mjuka hoven användes vid den vindskyddade stranden och den hårda silen användes på den vindexponerade stranden. För att hitta djur vid den vindexponerade stranden vändes det på stenar. För att lättare kunna se botten vid den vindexponerade stranden så användes vattenkikare. Innehållet i sil/hov hälldes ut i baljorna. Alla djur som hittades i baljorna placerades i plastburkar. Provtagningen pågick i ungefär 20 minuter vid varje litoral. Djuren i burkarna placerades på glasfaten med hjälp av pincett. Djuren som hittades undersöktes närmare och med hjälp av bestämningslitteratur så artbestämdes de. Då djuren är så små att det är svårt at se dem med blotta ögat så användes lupp... Köp tillgång för att läsa mer

Exkursion: Djurarter i sjön Erken | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-08-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra rapoort och bra skrivet