Exkursion i skogen | PowerPoint-presentation

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Biologi A
  • Inget betyg givet
  • PowerPoint2007

Exkursion i skogen | PowerPoint-presentation

En Powerpoint-presentation där eleven redogör för en exkursion i skogen. Fokus ligger på skogens olika skikt (bottenskikt, fältskikt, buskskikt och trädskikt) samt abiotiska och biotiska faktorer i skogens ekosystem.

Notera att Powerpoint-presentationen endast innehåller diabilder ("slides"), och inte något färdigt manuskript. Notera även att källhänvisning saknas.

Innehåll

EXKURSION I SKOGEN

- Dela in växtligheten
- Bottenskikt: Mossor och lavar
- Bottenskikt: Gräs och nedbrytare
- Fältskikt
- Buskskikt
- Trädskikt: Södra barrskogsregionen
- Trädskikt: De 5 mest förekommande träden
- Faktorer i ekosystemet: Abiotiska faktorer och biotiska faktorer
- Ekosystem

Utdrag

BOTTENSKIKT

Majoriteten består av mossor och lavar.
Mossor: Ca 20 000 arter, saknar rötter, suger åt sig näring och vatten från luften, gröna
...

---

TRÄDSKIKT

- Södra barrskogsregionen
- Barrskog på mager mark och lövskog på bördigare mark
- Bördig jord -> Porös struktur -> Näringsrik
- Mager jord -> Torr struktur -> Mindre näringsrik
- Många ... Köp tillgång för att läsa mer

Exkursion i skogen | PowerPoint-presentation

[0]
Inga användarrecensioner än.