Exkursionsrapport i Biologi | Exkursion i skogen

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 1
 • B
 • 6
 • 1160
 • PDF

Labbrapport: Exkursionsrapport i Biologi | Exkursion i skogen

En enklare exkursionsrapport i Biologi 1 vars syfte är att undersöka vilka arter av växter som förekommer inom ett begränsat område i skogen, samt göra jämförelser mellan olika områden (rutor).

Innehåll

- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat och redovisning
- Slutsats och felkällor

Utdrag

Materiel:
• ett måttband
• en svensk flora
• en bok om lavar och mossor
• papper, penna och linjal
• fyra begränsade område i skogen (1x1 meter)

Utförande:
Var och en av den valda områdena mättades med måttbandet en yta på 1x1 meter. Sedan skrevades ned på pappret vilka arter av växter påträffades inom var och en av områdena. Arterna man inte erkändes var lätta i böcker. I en tabell som skapades, estimerades och antecknades en andel i procent av förekommande växterna... Köp tillgång för att läsa mer

Exkursionsrapport i Biologi | Exkursion i skogen

[32]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  inte alls bra laborationsrapport och bör endast användas som stöd..
 • 2014-06-07
  Otroligt bra diggar den verkligen.
 • 2016-12-26
  Rapporten var hyfsad. Tydligt redovisat vilka växter hon fann. Trevligt med bilder. Bättre språk och struktur hade varit bra.
 • 2016-09-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  helt okej,,,,,...fffee