Exkursionsrapport: Organismsamhället på Amundön

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • Inget betyg givet
  • 8
  • 337
  • PDF

Undersökning: Exkursionsrapport: Organismsamhället på Amundön

En utförlig exkursionsrapport från en uppritad naturruta på Amundön, där syftet är att undersöka vilka olika organismer som har sitt habitat i området. Rapporten beskriver och diskuterar utifrån detta hur ekosystemet fungerar på Amundön samt hur de olika delarna i systemet påverkar varandra.

Syfte
Syftet med exkursionen är att undersöka vilka organismer som har sitt habitat längs strandkanten på Stora Amundön samt hur dessa påverkar varandra.

Frågeställning
- Vilka organismer finns i ekosystemet vid strandkanten på Amundön?
- Hur kan de påverka varandra?

Innehåll

Exkursionsrapport - en undersökning av organismsamhället på Stora Amundön

- Bakgrund
- Syfte
- Frågeställning
- Teori
- Metod
- Material
- Resultat
- Diskussion
-- Arter, lämplighet och betydelse
-- Konkurrens, anpassning och påverkan
-- Felkällor och vidare frågeställningar
- Referenslista

Utdrag

Stora Amundön är en populär badplats med snorklingsled6, och ligger på västkusten. Där är tidvattnet kraftigt, vilket ger goda förutsättningar för ett rikt växt­ och djurliv; bland annat genom att högvattnet för med sig näringsrikt och friskt vatten ­ en förutsättning för mikroskopiska djur och växter som lever i bottenskiktet. De organismerna är i sin tur föda åt andra djur som lever nedgrävda i sanden, exempelvis maskar, musslor och kräftdjur. På dessa platser söker bland annat änder och vadarfåglar sin föda.

Alger är primärproducenter, och agerar även habitat och skydd för många djur. Algens pigment avgör vilka våglängder av ljus som den företrädesvis tar upp. Gröna alger tar lättast upp röd strålning, brunalger även blågrönt ljus och rödalger kan använda ljusets gröna strålning. Färgerna absorberas även i olika utsträckning i vattnet ­ de röda mest och de gröna minst ­ vilket innebär att de därmed också når olika djupt i havet... Köp tillgång för att läsa mer

Exkursionsrapport: Organismsamhället på Amundön

[0]
Inga användarrecensioner än.