Exkursionsrapport: Sjön Lången - Biologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Biologi A
  • VG
  • 11
  • 2708
  • PDF

Labbrapport: Exkursionsrapport: Sjön Lången - Biologi A

En exkursionsrapport vars syfte är att undersöka sjön "Lången" och bestämma vilken typ av sjö den tillhör vad gäller näringsförhållanden. Detta görs genom provtagningar, mätningar och observationer på områdesundersökningsområdet. Vidare så artbestämmer eleven även fauna, flora, plankton och jordprofilen för att ytterligare se vad resultatet kan berätta om den omliggande miljön.

Innehåll

- Syfte
- Frågeställning
- Utförande
- Resultat
- Omgivningen runt Lången
- Slutsats och Diskussion
- Felkällor
- Källor

Utdrag

Frågeställning: Vilken typ av sjö tillhör Lången?

Utförande: När vi var framme vid vårat undersökningsområde samlade vi gruppen och planerade hur vi skulle gå tillväga. Vi började med att undersöka vattenväxterna och insekterna som levde i grundvattnet, efter att vi kände oss nöjda med det insamlade materialet identifierade vi växterna och insekterna. Sedan begav vi oss ut med båten och gjorde de provtagningar som skulle göras där. Slutligen undersökte vi det omliggande området, såsom buskar och träd i närheten för att sedan identifiera även dem. En sammanställning av den insamlade data finns i resultat-delen... Köp tillgång för att läsa mer

Exkursionsrapport: Sjön Lången - Biologi A

[0]
Inga användarrecensioner än.