Exkursionsrapport: Våtmarker och vattendrag - Biologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Biologi A
 • B
 • 10
 • 3580
 • PDF

Labbrapport: Exkursionsrapport: Våtmarker och vattendrag - Biologi A

En längre exkursionsrapport vars syfte är att undersöka våtmarker och vattendrag i Vallåkra. Eleven undersöker vad som hänt med landskapet över de senaste 200 åren - vilka förändringar som skett, varför de skett och vilka konsekvenser detta har.

Innehåll

1. Inledning
1.1 Syfte
1.2 Frågeställning
2. Bakgrund
3.1 Metod och Material
4. Resultat
5. Analys
6. Diskussion
7. Förbättring
8. Felkällor
9. Referenslista och källkritik

Utdrag

"1.2 FRÅGESTÄLLNING
MÅNGFALD
• Hur har förändringarna påverkat biologiska mångfalden?
• På vilket sätt har mångfalden utrotats?

VATTENKVALITE
• Hur har förändringarna påverkat vattenkvalitet och landskapets vattenhållande?
• Vad säger mätningarna av vattenkemin?
• Vad säger omgivningen om ån?
• Vad indikerar djur och växter om åns miljö?

EKOSYSTEM & NÄRINGSKEDJOR
• Vilka näringskedjor har försvunnit och lett till att djur & växter hamnat på rödlista?
• Vad händer med ekosystemet om alla organismer i vattendraget dör ut?
• Vad händer om vattendraget förorenas?
• Hur kan man koppla detta till Sveriges miljömål för en förbättrad ekologisk hållbar utveckling?

FÖRBÄTTRING
• Vad kan vår generation bidra med för att förbättra miljön i vattendragen i Skåne?
• Hur arbetar vattenförbundet i Skåne för att förbättra vattendragen?
• Är det försent att rädda landskapet?

DISSKUSSION
• Hur kan man koppla dammen och ån till varandra & till haven?"... Köp tillgång för att läsa mer

Exkursionsrapport: Våtmarker och vattendrag - Biologi A

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2013-08-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Skummat igenom, och känns inte alls som en B-rapport, snarare en D-rapport. Ser inte nyanserna som krävs och inte heller de utförliga beskrivningarna etc. (syftar främst på felkällorna, vilka är väldigt viktiga att redogöra för, de som finns med är inte av så hög kvalitet så att säga)
 • 2015-12-06
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Hjälpte mig en del, ganska bra
 • 2016-01-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Den var inte dåligt.