Exogena och endogena krafter | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Geografi 1
 • B
 • 13
 • 3673
 • PDF

Exogena och endogena krafter | Rapport

En rapport som handlar om de exogena (yttre) och endogena (inre) krafter som påverkar jorden. Rapporten utgår från frågeställningar om bland annat vittringsprocesser, erosion, meandring och skillnaderna mellan mineral och bergart.

Frågeställning
Det finns olika typer av vittringsprocesser. Redogör för samtliga vittringsprocesser och förklara hur de har påverkar vårt landskap.

Vilka typer av erosion finns det? Förklara på vilket sätt som den eroderande kraften påverkar vårt landskap.

Vilka olika typer av erosionskrafter finns i vattnet? Utgå från tre typer av erosionskrafter och förklara händelserna i vattnet?

Redogör för hur ett åldrigt vattendrag har uppkommit från att ha varit ett mycket ungt vattendrag. Förklara varför formen har förändrat och vilken påverkan det har på landskapet.

Vattendrag kan också slingra sig fram genom vårt landskap? Förklara vad meandring
innebär och förklara detaljerat hur en meanderbåge uppstår. Förklara också hur en korvsjö bildas och vad begreppet levé har för betydelse i sammanhanget.

Redogör för skillnaderna mellan en mineral och en bergart.

Hur kan en istid bildas? Förklara först hur de permanenta vindarna rör sig på jorden, samt vilken betydelse de har skapandet av en inlandsis. Redogör även för hur en inlandsis har påverkat vårt landskap.

Lärarens kommentar

Du har gjort ett jättefint arbete och det är roligt att läsa vad du har att skriva. Dina svar är till största delen på en utförlig och förklarande nivå, vilket är helt klart på en C-nivå, men på vissa ställen tenderar du att nå högre betygssteg. Du bör fortsätta med dina utredande svar i fortsättningen och även tänka på hur människan kan påverkas av dessa geografiska processer för att nå ett högre betyg. Du har gjort ett mycket bra jobb.

Innehåll

Endogena och exogena krafter: Jordens inre och yttre krafter, vad menas med det?

Inledning
- Intro inledning
- Syfte och frågeställning
- Metod och material
Resultat
- Jorden/ Jordskorpan
- Endogena krafter och exogena krafter
Avhandling
Avslutning
- Sammanfattning
- Slutsats
Källförteckning

Utdrag

Inledning
För att veta vad exogena krafter är tror jag nog att man måste först veta vad endogena krafter är för något, därför att exogena krafter är motsatsen till endogena krafter. Endogena krafter är de krafter som finns i jordens inre och som påverkar samt formar jordens yta. Endogena krafter lyfter upp och bilder nya bergsområden. Det finns olika typer av endogena krafter. Ett bra exempel på dessa olika endogena krafterna är veckning, förkastning, vulkanisk aktivitet, landsänkning och landhöjning. Resultat av dessa krafter kan t.ex. bli gravsänkor och horstar. De endogena kraftprocesserna bygger upp bergarterna till skillnad från de exogena kraftprocesserna som bryter ner samt utjämna jordytan till en nästan platt yta, ett peneplan. Exogena krafter är de krafter som strävar efter att balansera höjdskillnaderna på jordytan... Köp tillgång för att läsa mer

Exogena och endogena krafter | Rapport

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Tack! Kunde inte bli bättre förklarat.
 • 2015-03-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jätte bra uppsats som ger mig inspiration.
 • 2016-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra fortsätt så
 • 2015-10-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  hbcyufdijx0kpjircfnbuy9cdem9nucfj