Experiment i socialpsykologi | Normer om artighet

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Psykologi 1
 • B
 • 3
 • 1106
 • PDF

Experiment i socialpsykologi | Normer om artighet

Hypotes och resultat från ett experiment i socialpsykologi som handlar om normer om artighet. Experimentet går ut på att hålla upp dörren för personer i publika miljöer, där personerna befinner sig på långt avstånd från dörren - alltså överdriven artighet.

Innehåll

- Sammanställning av experiment - Socialpsykologi
- Hypotes
- Resultat
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Den informella regeln säger att man ska hålla upp dörren för näste man. Det är en oskriven regel, en norm. Det finns normer för hur man ska se ut, hur man ska prata och bete sig, vad man får ha för åsikter och vad man inte får ha. När en norm bryts så reagerar folk, man blir irriterad och suckar högt. Man ger sanktioner. Sanktioner är som straff som sker just genom suckar, knuffar eller hot etc. Man straffar helt enkelt någon som bryter mot normen för att... Köp tillgång för att läsa mer

Experiment i socialpsykologi | Normer om artighet

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra, förstår dock inte vad depression har med det hela att göra.
 • 2016-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra formulerad och en generell bra uppsats
 • 2016-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra helt ok man förstod helheten
 • 2015-12-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  sdadadadsadadadsadasdadadsasdsasd