Extrahera DNA ur kiwi | Labbrapport i Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • A
  • 5
  • 1338
  • PDF

Extrahera DNA ur kiwi | Labbrapport i Biologi

Labbrapporten handlar om hur man gör för att utvinna dna ur kiwi. Rapporten innehåller detaljerade beskrivningar av vad som händer under experimentet, utöver celldelningen och enzymerna.

Innehåll

Syfte
Riskbedömning och komplikationer
Hypotes
Materiel
Utförande
Resultat
Slutresonemang
Källor

Utdrag

MATERIEL
- En halv mogen kiwi
- Hand diskmedel eller flytande tvål
- Koksalt (NaCl)
- T-röd (95 %-ig alkohol) som förvaras i frysfack tills den ska användas
- 2 bägare (ca 200 〖cm〗^3 och 50 〖cm〗^3)
- Tratt
- Filterpapper
- Sked
- Ståltråd

RESULTAT
Det vi började med var att först skala kiwin för att sedan efter många om och men mosa den för att förstöra växtcellerna och göra dem lättare att undersöka. Kiwin var som sagt väldigt svårmosad och lät oss lägga en stor del av tiden på detta moment.
När vi gick över till att mäta upp diskmedel så fann vi det också väldigt svårt att få ur allt diskmedel ur själva mätröret. Det ledde till att vi endast kunde använda oss utav 8,9 〖cm〗^3 av medlet till blandningen. Men som med allt annat var vi ytterst precisa med den mängd koksalt vi använde, 3g exakt.
Saltets roll i det hela var att dra med sig DNA:t ur vattenblandningen genom att försvaga dess polära band med vattnet. [1] Natriumklorid har även en tendens till att... Köp tillgång för att läsa mer

Extrahera DNA ur kiwi | Labbrapport i Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.