Fältobservation: Hälsningar och beteendemönster - Psykologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Psykologi A
 • A
 • 2
 • 994
 • PDF

Experiment: Fältobservation: Hälsningar och beteendemönster - Psykologi A

En fältobservation i Psykologi A, där eleven undersöker hur människor hälsar på varandra i olika situationer. Fokus ligger på hälsningar på tunnelbana/pendeln samt i affären. Vidare så reflekterar eleven över beteendemönster och hur man bryter beteendemönster i dessa situationer.

Lärarens kommentar

Väldigt bra uppsats, du analyserar, resonerar och genomför olika beteendemönster.

Innehåll

- Hälsningar
- Tunnelbana / pendeln
- I affären

Utdrag

"Hälsningar: En hälsning är ett budskap som framförs av människor som möts eller skiljs åt, syftet med hälsningar är att man ska visa vänskap, varma relationer eller att man är med vett och etikett. Numera finns mängder av olika hälsningsbeteende beroende vart man kommer ifrån och vart man befinner sig. Generellt sätt är nog de flesta mellanöstern länder som är mer noga med titlar och man presenterar sig alltid med för och efternamn. Kindkyssar och kramar är totalt fel i många olika kulturer och tradition, medan för andra länder är det helt naturligt. Ett exempel kan vara bugning som är vanligt i Japan, Taiwan och Hongkong, men i andra Lander t.ex. mitt hemland Iran är att förminska sig själv och det gör man inte.
Kindpuss är vanligt i Sydeuropa, Mellanöstern och Sydamerika. Man börjar ofta med handslag och kindpuss vid höger kind. Antal gånger man pussas varierar mellan land till land.

Nuförtiden har blivit allt vanligare att ungdomar kramar varandra, speciellt när det gäller unga tjejer så de ofta brukar krama och pressa varandra och pussa på varandras kind. Nuförtiden har blivit allt vanligare att ungdomar använder vardagliga/ språklig hälsnings fraser som t.ex., tjäna, läget mm."... Köp tillgång för att läsa mer

Fältobservation: Hälsningar och beteendemönster - Psykologi A

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2013-09-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  En bra uppsats ,konkret och innehållsrik. Mycket inspirerande när man kört fast i tankegången.
 • 2014-09-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Riktigt bra uppsats, inspirerande och givande!
 • 2014-03-30
  tack den var bra! inspererande!

Material relaterade till Fältobservation: Hälsningar och beteendemönster - Psykologi A.