Fältstudie i Ekologi | Ekosystem | Exkursionsrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Biologi 1
 • B
 • 12
 • 4228
 • PDF

Labbrapport: Fältstudie i Ekologi | Ekosystem | Exkursionsrapport

En fältstudie/exkursionsrapport i ekologi (Biologi 1), där eleven undersöker ekosystemet i en närliggande skog ("Blandskog"). Skogen är en blandning av flera olika sorters träd och är rik på olika sorters växter, djur, svampar, insekter och mindre organismer. Eleven undersöker bland annat biotiska och abiotiska faktorer, samt för en längre diskussion kring näringssystemet med energiflöden, nedbrytare, kretslopp och näringskedjor.

Innehåll

FÄLTSTUDIE I EKOLOGI:
- Inledning
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Referenser och källkritik
- Bilder: Besök 1, 2 och 3

Utdrag

"Metod
Jag ska vid 3 tillfällen besökt den utvalda skogen nära mig. En på morgonen innan 12:00, en under eftermiddagen och en på kvällen efter 18:00. Jag har studerat och undersökt olika område samt tagit kort för att se skillnaderna mellan. Jag var noga med att kolla vilka växter som växer på det området och finns just under den här perioden på året samt det djur och växter det gick att upptäcka eller spåra. Alla mina besök ägde rum under tidig höst, det gör så att löv har börjat färga sig och falla, marken är väldigt fuktig och organismerna som kännetecknar sommar och hösten har förändrats eller vissnat. Men alla växter, stenar och träd var inga problem att undersöka. Under den här perioden på året kan det vara lyckat och roligt att kolla under stenar och fallna träd samt steniga och bukliga områden. Dessa områden är fulla av organismer så som insekter, spindlar, svampar, mossa, ormbunkar och ormar."... Köp tillgång för att läsa mer

Fältstudie i Ekologi | Ekosystem | Exkursionsrapport

[11]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jätte bra arbete tycker jag
 • 2016-02-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra studie, bra utfört och väldigt bra skrivet
 • 2018-10-02
  Skriven av Studerande på Termin 3
  väldigt bra
 • 2017-05-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  love yaaaaaaaaaaaaaaa!!