Fältstudie i Ekologi | Häckeberga skog | Biologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • B
  • 5
  • 1173
  • PDF

Undersökning: Fältstudie i Ekologi | Häckeberga skog | Biologi A

Syftet med denna undersökning/exkursion var att lära sig hur man gör fältstudier i ekologi, hur man identifierar olika växtarter, och att lära sig förstå ekologiska förhållanden. Den här fältstudien är gjord i Häckeberga skog.

Elevens kommentar

Jag skulle nog skriva metoden mer utförligt.

Innehåll

Inledning
Syfte
Utförande
Hjälpmedel
Metod
Teori
Resultat
Analys
Slutsats

Utdrag

HJÄLPMEDEL
• Bestämningslitteratur
• Måttband
• Kompass
• Plastbäck
• Anteckningsmaterial
• Karta

ANALYS
Att gå ut på exkursion och se hur den verkliga naturen ser ut är en av de intressanta upplevelserna. Om man beskriver skogen som helhet, alltså om man slår ihop alla områdena och jämför de så finner man många likheter. I och med att ekosystemet hade både biotiska och abiotiska miljöfaktorer förekommer det även skillnader. Med det menar jag att det fanns levande och icke levande organismer som påverkar miljön. När jag nämner biotiska faktorer syftar jag på de fysikaliska och de kemiska faktorerna som temperatur, vind, solljus, närsalter i marken och pH-värdet. Medan abiotiska faktorer handlar om icke levade organismer.
Något som skogsområdena x, y, z och m har gemensamt är att de har en torr och stadig mark som är täckt av en massa nedfallna löv. Löven har en stor roll i näringskedjan,... Köp tillgång för att läsa mer

Fältstudie i Ekologi | Häckeberga skog | Biologi A

[0]
Inga användarrecensioner än.