Fältstudie: Exkursion till skogen kring sjön Bjusan | Undersökning av ekosystem

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • C
  • 9
  • 2409
  • PDF

Fältstudie: Exkursion till skogen kring sjön Bjusan | Undersökning av ekosystem

En undersökning av ekosystemet i skogen kring sjön Bjusan, som ligger i Borlänge kommun. Eleverna undersöker om skogen kan anses ha ett fungerande ekosystem, samt om marken är näringsfattig eller näringsrik.

Innehåll

SKOGSVANDRING TILL BJUSAN

- Uppgift
- Tillvägagångssätt
- Materiel
- Utförande
- Teori
- Näringspyramid
- Skogens olika skikt
- Ekologisk succession
- Resultat
- Slutsats/Diskussion
1. Är bjusan ett ex på ett fungerade ekosystem?
2. Är marken näringsfattig eller näringsrik?
- Källor

Utdrag

Materiel: Vi fick en påse med utrustning som läraren packat ner. I påsen fanns det floraböcker, en med fröväxter (Fenerogamer av Norstedts Natur 1998) och en med sporväxter (vår flora. Ingvar Elvers år 2000) . En bok om lavar och mossor (Ingmar Holmåsen 1988). Där fanns även en termometer, ett snöre på 5meter ,plastpåsar ,en burk för jordprovet som vi sedan ska ta med tillbaka till skolan för att mäta ph –värdet.

Utförande:
Vi letade efter en liten bit mark som vi trodde skulle var intressant. Vi mätte ut en area på 5meter X 5meter. Två i gruppen fick anteckna och de andra fick leta efter saker som kunde intressanta att undersöka. De olika abiotiska och biotiska faktorer som fanns undersöktes och vi tog reda på vad de hade för egenskaper/uppgifter.
Vi antecknade Där studerade vi de olika skikten växterna tillhörde. Vi grävde i podsolens olika skikt och vi dokumenterade bevis på att det fanns nedbrytare. Vi tog lite jord i en burk som skulle ta med tillbaka till skolan för att mäta pH-värdet. Sedan undersökte hur mycket marken hade tillgång till de olika abiotiska faktorer tex fuktighetsgraden och ljus. Vi undersökte temperaturen under marken när vi kollade på växterna. Vi tittade på populationen hos de olika växterna,
Vi diskuterade varför de olika växterna trivdes här, vad de tyckte om för miljö. Vi hittade växter som vi inte kände igen och därför slog vi upp deras namn i flora boken som vi hade. Man kan säga att vi i stortsätt använde allt som fanns i påsen som vi fick av vår lärare. Det som tog tid var att hitta något som tydde på att det fanns djur eftersom det var ett litet område... Köp tillgång för att läsa mer

Fältstudie: Exkursion till skogen kring sjön Bjusan | Undersökning av ekosystem

[0]
Inga användarrecensioner än.