Fältstudie i Nackareservatet: Undersökning av ekosystem | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • D
  • 5
  • 1723
  • PDF

Fältstudie i Nackareservatet: Undersökning av ekosystem | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att undersöka ekosystemet och abiotiska faktorer i ett visst skogsparti. Området som undersöktes är en del av Nackareservatet.

Lärarens kommentar

Fin rapport men vill ha referenserna i löpande form och ingen mer ny information i diskussionen (all fakta ska finnas i teoridelen).

Innehåll

Fältundersökning i Nackareservatet

- Inledning
- Bakgrundsteori
- Metod
- Resultat
- Diskussion och slutsats
- Felkällor
- Källor

Utdrag

Metod:
Vi gick in i skogens mitt och där hittade vi en plats som vi tyckte passade för undersökningen.
Ytan var ganska öppen och mycket fuktig (det regnade), på ytan fanns det också en liten bergknalle och genom hela området fanns det en liten stig. Det Första vi gjorde var att mätta upp en area som var 10 m bredd och 60 m lång, genom att ta stora steg som var cirka en meter långa. I arean vi hade uppskattat fanns det flera olika arter av varierande slag. Och om vi var osäkra på någon art, slog vi upp den med en flora. I området fanns det bland annat många olika trädslag, t.ex. tall och gran. Lite längre ned vid marken förekom det också blåbärsris, ormbunkar och svampar. Vi undersökte platsen mycket noggrant för att lära oss mer om dem olika arterna. Detta genom att dela in växtligheten i olika skikt.
Efter det gjorde vi en skiss över höjdförändringen. Och det sista vi gjorde var att titta på hur och varför träden stod där de stod... Köp tillgång för att läsa mer

Fältstudie i Nackareservatet: Undersökning av ekosystem | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.