Fakta om droger | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • B
  • 6
  • 2613
  • PDF

Fakta om droger | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om droger.

Syfte
Målet med denna uppsats är att ta fram fakta om droger. Det finns väldigt många problem med droger i samhället som t.ex. brottslighet. Men syftet med denna uppsats är att ta reda på så mycket som möjligt om hur droger påverkar kroppen, varför man börjar ta droger och varför det är så svårt att sluta.

Eleven har svarat på följande frågeställningar:
- Varför tar man droger?
- Hur blir man påverkad av olika droger?
- Vad kan drogmissbruk leda till?
- Varför är det så svårt att sluta med droger?

Innehåll

1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Frågeställning
1.4 Metod
1.5 Källor och källkritik
2. Resultat
2.1 Varför tar man droger?
2.2 Hur blir man påverkad av droger?
Cannabis:
Ecstasy:
Kokain:
Nätdroger:
2.3 Vad kan drogmissbruk leda till?
2.4 Varför är det så svårt att sluta med droger?
3. Diskussion och slutsats
Källförteckning
Antal personer som tar droger i Sverige

Utdrag

1.1 Bakgrund
Droger är ett stort problem i samhället och det är inte så många som vet hur droger påverkar kroppen på lång och på kort sikt. Jag valde ämnet droger för att jag vill veta mer om olika droger och vad som händer i kroppen. Det är många unga och äldre som använder droger. T.ex. så är det hela 18 procent av alla killar som tar cannabis vid 17 års ålder. Droger är ett väldigt aktuellt ämne för det är många framför allt ungdomar som tar droger. De lockas till att ta droger för de ofta vill uppleva något nytt.

-----

1.4 Metod
Mina frågeställningar har besvarats genom att läsa artiklar, faktatexter och sett på youtube om droger och olika åsikter om just droger. Inom ämnet droger så finns det väldigt många olika åsikter. Vissa gillar droger och tycker att det är bra för man får uppleva mycket mer och vissa tycker att droger är dåligt och att det är som att begå självmord. I denna uppsatsen har några områden inom droger tagits bort pågrund av att avgränsa området så det blir mer specifikt. T.ex. hur man tillverkar droger har jag tagit bort och om hur drogerna skiljer sig åt. Mitt fokus lades på om hur kroppen påverkas av droger och vad ett drogmissbruk kan leda till. Vissa frågor var inte planerat att ha med som t.ex. om vad drogmissbruk kan leda till.

---

2. Resultat

2.1 Varför tar man droger?
Det finns säkert tusentals olika anledningar och förklaringar till att man tar droger. Om man skulle sammanfatta alla dessa anledningar så finns det ca tre olika anledningar till att man tar droger. Den ena skulle vara att man försöker bedöva bort något psykiskt. T.ex. efter en skilsmässa så vet man inte hur man ska handskas med känslorna, då kanske man tar till droger som alkohol för att fly ... Köp tillgång för att läsa mer

Fakta om droger | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.