Faktorer som påverkar hälsan | Hälsoprofil

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Idrott och hälsa A
 • A
 • 3
 • 1443
 • Word2003

Faktorer som påverkar hälsan | Hälsoprofil

En hälsoprofil i Idrott och Hälsa, där eleven beskriver sex olika faktorer som påverkar både hälsa och påverkar människokroppens fysiska, psykiska och psykosociala liv. Faktorerna (motion, kost, ANTD, stress, sömn och social gemenskap) presenteras, och eleven redogör för hur väl han själv tar hand om sin hälsa med hänsyn till varje hälsofaktor.

Notera att källor saknas.

Innehåll

MIN HÄLSOPROFIL
- Motion
- Kost
- ANTD (alkohol, narkotika, tobak, doping)
- Stress
- Sömn
- Social gemenskap

Utdrag

"För att uppnå en god hälsa, ett gott välbefinnande och för att i allmänhet ha en bra livsstil är regelbunden motion, anpassat energiintag och god sömn de allra mest väsentliga faktorerna. Bruket av alkohol, narkotika, tobak, doping (ANTD), det sociala umgänget och stress är andra viktiga faktorer som starkt påverkar hur en människa mår och avgör om hon eller han har en god trivsam hälsa eller en sämre icke trivsam sådan. Hälsan påverkar människokroppens fysiska, psykiska och psykosociala liv och det är väldigt viktigt att ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Faktorer som påverkar hälsan | Hälsoprofil

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2017-12-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jättebra text men förstår inte hur du kan få A medans jag måste skriva 6 sidor av exakt samma sak för att få C
 • 2014-10-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jättebra text som inkluderar allt och jag fick mycket inspiration och dessutom fick jag A!!
 • 2016-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Perfekt! Välstrukturerad och fyllig.
 • 2015-11-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jätte bra text och väl strukturerad.