Faktorer som påverkar svängningstiden | Labbrapport | Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Fysik 2
  • VG
  • 4
  • 450
  • PDF

Faktorer som påverkar svängningstiden | Labbrapport | Fysik

Den här labbrapporten analyserar de faktorer som påverkar svängningstiden. Eleven analyserar detta genom att använda ett simulatorprogram med sin miniräknare, där pendellängd, massa, svängningstid och tyngdacceleration kan ändras.

Innehåll

Syfte
Material
Utförande
Resultat
Svängningstid och massa
Bestämning av tyngdaccelerationen
Diskussion
Felkällor
Referenslista

Utdrag

MATERIAL
* Simulering: Simple Pendulum
* Miniräknare: Texas instruments TI-83 Plus
* Litteratur: Heureka! Fysik kurs B

DISKUSSION
Utifrån beräkningarna ser man att massa inte har en stor inverkan på svängningstiden eller vinkeln på pendelrörelsen, i alla fall inte på en matematisk pendel. Skulle vara intressant att se hur pendelrörelsen hade påverkat om man hade räknat med... Köp tillgång för att läsa mer

Faktorer som påverkar svängningstiden | Labbrapport | Fysik

[0]
Inga användarrecensioner än.