Faktorer som påverkar fotosyntesen? | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • A
  • 7
  • 1365
  • PDF

Faktorer som påverkar fotosyntesen? | Labbrapport

En labbrapport med syftet att få en ökad förståelse för hur fotosyntes påverkas av ljusstyrka samt ljusvåglängd.

Innehåll

Syfte
Teori
Hypotes
Avgränsning
Material
Metod
Beräkningar
Resultat
Diskussion och slutsats
Litteraturförteckning
Källkritik

Utdrag

Hypotes:

I det första delexperimentet bör det omvänt proportionella sambandet mellan ökat avstånd och ljusintensitet innebära att ett större avstånd från lampan ger färre antal bubblor. Detta på grund av att mer instrålad energi bör resultera i en ökad fotosyntes och således en ökad gasbildning.

I det senare experimentet bör de olika ljusets olika våglängder, och därmed energi, innebära att gas produceras enligt blå>grön>röd. Där blå producerar mest och röd minst.

Avgränsning:

Försöket kommer endast behandla de inbördes förhållandet mellan avstånd och fotosyntes samt färg och fotosyntes. De exakta mätvärdena anses alltså vara mindre intressanta än förhållandet mellan dem. Detta på grund av bristande kvalitativ grund i aspekter som ljusintensitet och de biokemiska processerna i växten.

Material:

- En nyss avskuren stjälk av vattenpest, elodea densa.
- En ofärgad lampa, 60 W
- En blå, röd och en grön plastficka.
- En mindre hink
- Diskmedel
- Bikarbonat
- Måttband
- Termometer


Metod:

Försök 1:
1. En 1500ml bägare fylldes med vatten och fick stå i 60 minuter.
2. Det tillsattes 1g bikarbonat och två droppar diskmedel. Vattnet blandades.
3. En nyss avskuren vattenpest placerades upp och ned i vattnet så att snittytan var tydligt synlig.
4. Behållaren placerades 10cm framför en tänd volframglödlampa med effekten 60W vilken hade stått på i 15 minuter.
5. En termometer placerades i vattnet.
6. Då 3 minuter gått startades... Köp tillgång för att läsa mer

Faktorer som påverkar fotosyntesen? | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.