Fallande kunskaper i svenska | Diskussion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • C
  • 3
  • 800
  • PDF

Fallande kunskaper i svenska | Diskussion

En diskussion där eleven diskuterar orsakerna till att svenska studenters svenskkunskaper har försämrats och hur de kan förbättras.

Utdrag

På svenska universitet upplever många lärare och lektorer att nyblivna studenter har fått allt svårare att lyckas med sina studier då de saknar de kunskaper i svenska som krävs för att kunna läsa och skriva akademiska texter. Stämmer det att dagens svenska studenters språkkunskaper har försämrats och i så fall vad beror detta på?
Bakgrund
I artikeln “Våra studenter kan inte svenska” lyfter Hanna Enefalk och 8 andra lärare och forskare i historia vid Uppsala och Linköpings universitets att allt fler av de nya studenterna i historia saknar nödvändiga förkunskaper inte bara i historia, utan än mer oroväckande i svenska. Utan förmåga att läsa, skriva eller förstå det svenska språket på en tillräcklig nivå kan inte eleverna tillgodogöra sig den kunskap som lärs ut på historieprogrammet. Enefalk poängterar också att de elever hon och hennes medförfattare oroar sig för ej lider av dyslexi eller har svenska som andraspråk utan de är svenska studenter utan invandrarbakgrund vars språkkunskaper helt enkelt .... Köp tillgång för att läsa mer

Fallande kunskaper i svenska | Diskussion

[0]
Inga användarrecensioner än.