Fallbeskrivningar om livsstil | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Fallbeskrivningar om livsstil | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som innehåller 2 olika fallbeskrivningar om livsstil som ger en idé om hur väl och hur långt man bör föra ett resonemang för att uppnå betyget A.

Eleven svarar på följande två fall:

1) Anna är 25 år och mår ganska dåligt just nu. Fram till dess att hon var 17 år spelade hon fotboll och tränade 4-5 gånger i veckan. Efter en knäskada slutade hon helt med träningen, istället började hon röka och festa mer och mer. Hon är dessutom väldigt stressad och sover dåligt. Värt att nämna är att Anna läser juridiklinjen vid Stockholms Universitet och då hon fullt ut anammat studentlivet går hon ut med vännerna på krogen 3-4 gånger i veckan.

2) Peter är 17 år och har bestämt sig för att börja styrketräna. Under uppväxtåren var Peter ett aktivt barn med sedan han som 12-åring slutade med simningen har han inte tränat något över huvud taget. Han tycker själv att han är svag och inte orkar någonting och detta vill han ändra på, om han dessutom skulle bygga mer synliga muskler skulle det vara en bonus. Under skoldagar blir Peter ofta trött efter lunch och han har svårt att hålla fokus på studierna och blir lätt distraherad av annat.

Lärarens kommentar

"Du har skrivit en mycket bra text där du på ett utförligt och nyanserat sätt beskriver hur deras livsstilar påverkar dem och ger förslag på förändringar. Det är till exempel mycket bra att du lyfter fram både positiva och negativa effekter av olika livsstilsfaktorer och sätter dig in i dessa personers situation och utifrån det kommer med förslag på åtgärder, som gynnar dem och känns rimliga att genomföra. Du beskriver dessutom kedjan av positiva effekter som kan bli resultatet av att göra dessa förändringar."

Utdrag

1) Anna är 25 år och mår ganska dåligt just nu. Fram till dess att hon var 17 år spelade hon fotboll och tränade 4-5 gånger i veckan. Efter en knäskada slutade hon helt med träningen, istället började hon röka och festa mer och mer. Hon är dessutom väldigt stressad och sover dåligt. Värt att nämna är att Anna läser juridiklinjen vid Stockholms Universitet och då hon fullt ut anammat studentlivet går hon ut med vännerna på krogen 3-4 gånger i veckan.

Anna är 25 år och slutade träna när hon var 17 år. Vilket innebär att det gått 8 år utan träning. Till att börja med så har rökningen och alkoholen mest inverkan på kroppen. Rökning försämrar konditionen och det beror på att röken innehåller kolmonoxid som påverkar kroppens röda blodkroppar och deras förmåga att föra ut syret i kroppen. Vidare påverkas luftrören som blir tilltäppta och ”slemmiga”, vilket gör att syret inte kommer lika lätt ut i kroppen. Dessutom gör cigaretter att lungorna i sig får svårare att ta upp syret i luften. Detta gör att Annas lungor redan är ganska förorenade vilket är en försvårande faktor vid en eventuell nystart av träning framförallt konditionsmässigt. Ytterligare negativ faktor är förstås om hon fortsätter att röka. Att Anna festar mycket kan var en bidragande orsak till sömnproblemen eftersom olika sena nätter och långa mornar rubbar dygnsrytmen. Även den kan förbättras med träning. Forskning visar på att genom att träna och äta hälsosamt minskar sömnproblemen. Det blir lättare att sova djupt och länge,... Köp tillgång för att läsa mer

Fallbeskrivningar om livsstil | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.