Fallstudie: Hållbar utveckling | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Fallstudie: Hållbar utveckling | Rapport

En utförlig rapport i Politik och hållbar utveckling, med fokus på hållbar utveckling i relation till avfallshantering. Rapporten redogör för en fallstudie om hur Huddinge kommun hanterar dess avfallshantering och kommunens miljöansvar. Arbetet tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vad gör Huddinge kommun i arbetet om att lämna avfall på rätt ställe, finns det återvinningsstationer?
- Detta sätt de nu använder, är det på ett hållbart sätt? Vad kan förbättras?

Elevens kommentar

Fallstudie hållbar utveckling

1 Abstract
1.2 Syfte
1.3 Frågeställningar
2 Metod
3 Bakgrund
4 Resultatdel
5 Slutsatser
6 Referenser

Utdrag

1.1 Abstract
Vad gör Huddinge kommun för att se till så att dess invånare slänger sitt avfall på rätt ställe? Vad gör de för att farliga ämnen inte ska komma ut i naturen? Efter allt så är det ju upp till Sveriges kommuner att se till så att lagarna som finns i landet verkligen följs på de lägre nivåerna, som individ och lokal nivå. Men alla måste hjälpa åt för att bevara vårt värdefulla växt- och djurliv. I Huddinge kommun försöker man att skona naturen från farliga ämnen samtidigt som vi sparar och återvinner energi.

2 Metod
Jag kommer att ta del av rapporter och dokument som blivit publicerade av Huddinge kommun till offentligheten, angående deras arbete kring kommunens avfall. Jag kommer även att ringa till kommunen för att fråga ett par frågor om det är möjligt. Vid tillfälle kommer jag att använde mig av några tidigare publicerade vetenskapliga artiklar som har med miljöarbetet vid Huddinge kommun att göra... Köp tillgång för att läsa mer

Fallstudie: Hållbar utveckling | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Fallstudie: Hållbar utveckling | Rapport.