Organisationskultur i Falu Energi & Vatten AB

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Organisation och ledarskap
  • A
  • 3
  • 1616
  • PDF

Organisationskultur i Falu Energi & Vatten AB

En fältstudie i Organisation och Ledarskap där eleverna intervjuar(se intervjufrågorna som besvaras under "Innehåll") företaget Falu Energi & Vatten AB angående deras företagsstruktur. I tillägg nämner eleverna två generella typer av organisationsmodeller för företag (Linje-staborganisation och Geografisk organisation) som de förklarar närmare.

Notera vänligen att källhänvisning saknas.

Innehåll

Falu Energi & Vatten AB

Frågeställning:

- Hur formell är ni i er organisation?
- Hur fördelas arbetet?
- Hur kontrolleras man vad som görs?
- Hur kommunicerar man med varandra?
- Hur påverkar er företagskultur ledarskap, medarbetare och resultat?

Utdrag

"FEV låter kärnvärdena pålitlighet, effektivitet och uthållighet leda dem i vardagen. VD:n Bengt är entreprenör, mycket drivande och vill hela tiden framåt och utveckla företaget. Han går i spetsen för att skapa en..."... Köp tillgång för att läsa mer

Organisationskultur i Falu Energi & Vatten AB

[0]
Inga användarrecensioner än.