Falungong | Informerande tal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Religionskunskap 2
  • C
  • 2
  • 769
  • PDF

Falungong | Informerande tal

Ett informerande tal om meditations- och qigong-rörelsen falungong. Eleverna berättar om vad som kännetecknar rörelsen och dess syn på människan och andlighet, samt dess historia och utveckling.

Notera att källor saknas.

Utdrag

MICHELLE 1 - Falun gong är en ny religiös rörelse som grundades 1992 utav Li Hongzhi och är en metod för självkultivering på hög nivå inom Buddha-skolan.
Metoden är att smälta samman med universums högsta egenskaper, Zhen, Shan och Ren, vilket är sanning, godhet och tålamod.
När man utövar Falun Dafa är det sinnet som är i fokus. Man vill öka sin Gong-energi, vilket man gör genom att kultivera sina sinnen och tankar. Med kultivering menas att man vidgar sin världsbild, alltså att man ser på saker och handlingar från andra perspektiv än vara sitt egna. En annan nyckel till att öka Gong-energin är “Xinxing”. “Xinxing” omfattar det vi skulle kalla positiv karma, dygd och negativ karma för karma, som vi gör. Begreppet inkluderar även insikt, självbehärskning och att avstå från vanliga mänskliga begär och... Köp tillgång för att läsa mer

Falungong | Informerande tal

[0]
Inga användarrecensioner än.