Vad är en familj | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Vad är en familj | Diskuterande text

En kort diskuterande text som diskuterar vad en familj är och vad den består av. Eleven diskuterar den enskilda individen i förhållande till familjen, samt stjärnfamiljen som begrepp.

Observera att texten har språklig förbättringspotential.

Utdrag

Vad är en familj? vad det består av? vilka är beståndsdelarna i en familj? Kan man välja sin familj? Är det dags att förändra vår förståelse av familj eftersom allting har förändrats?

Dessa är några viktiga punkter när man pratar om familjinrättning. Just nu är vi inte klart vilken väg att ta, vill vi hålla med traditionell familj inställning eller behöver vi att justera oss till kraven på moderna. Ingen kan förneka de framsteg som mänskligheten har gjort i senaste århundradet. Våra liv har förändrats upp och ner. Så varför kan inte familjesystemet förbytas. Det tror många moderna folk som har stark reaktion mot traditionell livsstil.

Men om man... Köp tillgång för att läsa mer

Vad är en familj | Diskuterande text

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2015-04-13
    Skriven av Elev på Årskurs 7
    Bra men det behövs att rätta grammatiken. Det måste finnas referat markören tex( å ena sidan)och man måste inte lägga egna åsikter.
  • 2016-05-16
    väldigt väldigt braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa och tusen tack