Familjebild i svensk litteratur | Kapitel 6 i Språkporten

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Inlämningsuppgift: Familjebild i svensk litteratur | Kapitel 6 i Språkporten

En enkel inlämningsuppgift som handlar om familjebilder och skildringar av familjen i svensk litteratur, och utgår från en uppgift i läroboken "Språkporten".

Uppgiften från läraren löd som följer:

I kapitel 6 i Språkporten 1 2 3 har du fått läsa utdrag ur två svenska författares berättelser om sin barndom, dessutom en dikt som berättar om en flickas öde.

Det första utdraget, där August Strindberg berättar utspelas på 1850-talet i en borgerlig stadsmiljö. Familjen var inte rik, men inte fattig heller.
Astrid Lindgren växer upp på 1910-talet i en bondefamilj på landet.
Kristina Lugn berättar om Liselott som växer upp på 1980-talet i en lägenhet i en förort.

Föräldrarollen är tydlig i samtliga texter.

Du hittar tre uppgifter på sida 281 i Språkporten. Välj ut en av dem och svara på frågorna i en kortare uppsats! Din text ska vara på cirka 2 sidor med teckenstorlek 12.
Glöm inte att referera till texterna, dvs. ange varifrån exemplen kommer.

Utdrag

I texten ”Rädd och hungrig” skriven av August Strindberg i romanen Tjänstekvinnans son (1886) har föräldrarna olika bakgrunder men samma negativa roller i familjen. Moderns uppgift var att ta hand om barnen och uppfostra dem och det gjorde hon med straff medan fadern hade en mycket passiv roll i familjen. Han syntes bara vid måltiderna, hans namn användes alltid som ett sätt för att skrämma barnen. Båda föräldrarna arbetade i stor omfattning och då kommer barnuppfostran i bakgrunden...

I texten, ”Samuel August från Sevedstorp och Hanna i Hult” skriven av Astrid Lindgren (1985) berättar Astrid med värme om sin uppväxt som innehöll mycket kärlek. Den kärleken som kommer från föräldrars relation, föräldrars kärlekshistoria som var sann. Och hur denna kärlek påverkade positivt på henne i livet. Lindgren vill vissa den här punkten för läsaren ”Christopher Polhem som var en klok man har sagt, att det är bra för barn att se sina föräldrar vänslas med varann.”...

I dikten Ganska nära himlen skriven av Kristina Lugn, tagit ur Bekantskap önskas med äldre bildad herre (1983) är pappan Liselotts hjälte som inte finns där som hon saknar men han älskar henne med kärlek som inte tar hansyn till avstånd. Han kommer till henne om nätterna, det vet hon. Oavsett vad hennes mamma säger så bryr han sig om sin dotter. Han planterar små ljus kring henne. Det är ljuset som kommer att lysa upp hennes liv... Köp tillgång för att läsa mer

Familjebild i svensk litteratur | Kapitel 6 i Språkporten

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Familjebild i svensk litteratur | Kapitel 6 i Språkporten.