Familjer under 1800-talet | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • VG
  • 1
  • 578
  • PDF

Familjer under 1800-talet | Sammanfattning

En sammanfattning om vad som kännetecknade familjer och deras arbetsmässiga roll under 1800-talets Sverige. Eleven berättar om de olika arbetsuppgifter och funktioner som de olika familjemedlemmarna hade.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Familjer som levde under 1800-talet kunde se väldigt olika ut, beroende på samhällsklass, vilken plats man bodde på. Och beroende på vilket land och vilken period man väljer och ta upp, kan man se små och stora skillnader. Men om vi ska kolla på Sverige, i Sverige bodde de flesta människor i landsbyggden, men i mitten av 1800-talet då städernas befolkning började växa och industrialiseringen hade tagit fart, samtidigt som järnvägen, telefonen och gatubelysningen förändrade livet för de som bodde i städerna. I slutet av 1800-talet försörjde sig en stor del av befolkningen på jordbruk. Barn och föräldrar arbetade tillsammans på gården och hjälptes åt med sysslorna. Att barnen arbete var väldigt vanligt under den här tiden och barnen var... Köp tillgång för att läsa mer

Familjer under 1800-talet | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.