Fastighetsrätt - köpa hus | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Privatjuridik
  • B
  • 6
  • 1334
  • PDF

Fastighetsrätt - köpa hus | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven skriver om att köpa hus. Eleven går igenom vilka regler som gäller och vad som är viktigt att tänka på.

Innehåll

De tre bostadsformerna; hyresrätt, bostadsrätt och villa
Att köpa villa.
Servitut, Nyttjanderätt och expropriation
Mina egna tankar

Utdrag

De tre bostadsformerna; hyresrätt, bostadsrätt och villa

Med hyresrätt innebär det att man hyr en lägenhet av en hyresvärd. Hyresvärden är en person eller ett företag som äger huset som lägenheten ligger i. Den som hyr kallas för hyresgäst och hyreslagen, även kallad 12 kap jordabalken, innehåller regler som är till för hyresgästens fördel. Man bör skriva ett hyresavtal där det framgår bl.a. hyran, när den ska betalas, hur länge avtalet gäller (utgångspunkten är att det gäller för obestämd tid), samt andra regler och krav som gäller angående att få hyra lägenheten. Hyresgästen kan säga upp hyresavtalet inom tre månader, hyresvärdens möjligheter att göra detta begränsas dock av besittningsskyddet, som innebär att han måste ha starka skäl för att säga upp avtalet. ,
Om man bor i en bostadsrätt så äger man en del av föreningen och rätten att bo i lägenheten under obestämd tid. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten inklusive lägenheten som denne bor i. Regler om hur denna bostadsrättsförening fattar sina beslut finns i bostadsrättslagen. De flesta besluten fattas av föreningens styrelse på ett möte (föreningsstämman) som ska hållas minst en gång om året, där även resterande av medlemmarna i bostadsrättsföreningen ska infinna sig. ,
Vid köp av fast egendom, dvs köp av jord och tillbehör som villa, måste ett skriftligt avtal skrivas under av både säljare och köpare. Vid köpet har köparen en skyldighet att undersöka fastigheten, detta kallas för undersökningsplikt. Köparen ska då upptäcka de synliga felen, däremot ansvarar säljaren för att berätta om de... Köp tillgång för att läsa mer

Fastighetsrätt - köpa hus | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.