Fattigdom i Afghanistan | Geografi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Geografi 1
  • C
  • 3
  • 1290
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Fattigdom i Afghanistan | Geografi 1

En fördjupningsuppgift i Geografi 1, som undersöker faktorer som bidragit till fattigdomen i Afghanistan. Fokus ligger bland annat på näringsliv, utbildning, styrelseskick, infrastruktur och naturtillgångar. Vidare så diskuterar eleven även möjliga lösningar på fattigdomen i landet. Notera att källor saknas.

Innehåll

- Varför är landet ett av det fattigaste i världen?
- Vilka möjliga lösningar finns för förbättringar?

Utdrag

"Afghanistans fattigdom beror på flera omständigheter, bla deras yttre och inre förutsättningar. De inre förutsättningarna är dåliga. Landet har ett mycket outvecklat näringsliv, industrin i landet är omodern man ser det på deras bnp för den är så låg, vilket innebär att deras produktion är väldigt låg. Man jämför ofta länders bnp för att se hur välutvecklade landet är.

Mer än hälften jobbar arbetar med jordbruk (60-80%) och de är stor andel lågutbildade människor. Man kan se det på att bara 18% av befolkningen kan läsa, genom att det är så många som jobbar på lantbruket, det är så få som röstar och ingen fungerande demokrati. Om folket skulle bry sig mer om jobb och röstningen, kan det gå bättre för landet."... Köp tillgång för att läsa mer

Fattigdom i Afghanistan | Geografi 1

[0]
Inga användarrecensioner än.