Fattigdomen i Mali | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 7
  • 1493
  • PDF

Fattigdomen i Mali | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som lyfter fram fattigdomen i Afrika, med fokus på landet Mali - ett av världens fattigaste länder. Eleven redogör för fattigdom som begrepp utifrån en rad olika frågeställningar, och diskuterar sedan fattigdomen i Mali med utgångspunkt i bl.a landets ekonomi, konflikter, samt sjukvård och utbildning.

Innehåll

Fattigdomen i Mali

• Fattigdom
• Hur kan man mäta fattigdom?
• Var finns Fattigdom?
• Orsaker till Fattigdom?
• Vad kan man göra åt det i världen?
• Hur ser framtiden ut?
• Mali
• Konflikten i Mali
• Ekonomi och Utveckling
• Fadderprojekten
• Utbildning
• Politisk utveckling
• Social utveckling
• Lösningar
• Konfliktlösning
• Ekonomi
• Sjukdomar
• Möjligheter och Framtid
• Miljömässigt
• Källor

Utdrag

Fattigdom kan betyda många olika saker förmänniskor, det kan betyda att man har en väldigt dålig ekonomi men det kan också betyda att man inte har någon mat eller någonstans att bo, det kan vara att man inte har möjligheten eller råd med att gå i skolan t.ex. Fattigdom är att förlora ett barn i sjukdom på grund av dåligt vatten. Fattigdom kan vara att en flicka inte får gå i skolan för att hon är en flicka. Eller när det saknas möjligheter att påverka i samhället för att man tillhör en viss folkgrupp. Det kan också vara när folk som har funktionshinder inte inkluderas i samhället. Fattigdom är maktlöshet och är avsaknad av frihet.

Hur kan man mäta fattigdom?
Man kan också kolla genom att kolla hur många analfabeter och hur många barn som har möjligheten att gå i skolan. Förutom det kan man också mäta fattigdom genom att kolla BNP
(bruttonationalprodukt). Om man i ett land summerar värdet av alla färdiga varor och tjänster som producerats under ett år så får man fram landets bruttonationalprodukt. Det finns ett positivt... Köp tillgång för att läsa mer

Fattigdomen i Mali | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.