Fattigdomen i Nigeria | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 2
 • B
 • 10
 • 2547
 • PDF

Fattigdomen i Nigeria | Rapport

En rapport som syftar till att undersöka fattigdomen i Nigeria och att med hjälp av tre ekonomiska teorier (nyliberala teorin, socialliberala teorin och socialistiska teorin) svara på varför landet lider av fattigdom.

Lärarens kommentar

Bra förståelse för de ekonomiska teorierna och bra applikation av dem på arbetet.

Innehåll

Fattigdomen i Nigeria - Ett sökande på varför landet Nigeria är fattigt med hjälp av tre ekonomiska teorier.

ABSTRACT 2
1. INLEDNING 4
1.2 BAKGRUND 4
1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 4
1.4 METOD OCH MATERIAL 4
1.5 TEORI 4
1.6 KÄLLKRITIK 5
2. RESULTAT 6
2.1 HISTORIA 6
2.2 POLITIK 7
2.3 EKONOMI/NATURRESURSER 7
2.4 UTBILDNING 8
3. ANALYS/DISKUSSION 8
3.1 NYLIBERALA TEORIN 8
3.1.1 Orsak: 8
3.1.2 Konsekvens: 8
3.1.3 Lösning: 9
3.2 SOCIALLIBERALA TEORIN 9
3.2.1 Orsak 9
3.2.2 Konsekvens 9
3.2.3 Lösning 9
3.3 SOCIALISTISKA TEORIN 9
3.3.1 Orsak 9
3.3.2 Konsekvens 10
3.3.3 Lösning 10
5. KÄLLFÖRTECKNING 10

Utdrag

1. Inledning
1.2 Bakgrund
En gång i tiden var Nigeria ett av dem rikaste länderna i Afrika, främst tack vare sin oljetillgång. Dock har idag många andra stater i Afrika gått om landet.
Nigeria är oerhört rikt på naturresurser och är det mest folkrika landet i Afrika, dock präglas det av många års omfattande korruption.
Är det den offentliga sektorn som bär ansvaret för situationen som Nigeria befinner sig i, eller kan det vara de ständiga våldsamma sammandrabbningarna mellan folkgrupperna som leder till hundratals döda?

1.3 Syfte och frågeställning
Nigeria har utmärkta förutsättningar för att bli ett mycket rikt land med välstånd bland invånarna. Dock är det idag ett av dem fattigaste länderna i Afrika. Syftet med denna uppsats är att med hjälp av tre olika ekonomiska teorier undersöka vilken av dem som passar in bäst på landet och därmed få svar på varför landet är fattigt och vad som kan göras åt det.

Vilka är orsakerna till att landet Nigeria är fattigt och vad finns det för åtgärder?

1.4 Metod och material
Jag har med hjälp av sökmotorn Google.se funnit olika hemsidor som haft information om landet Nigeria. Jag har först och främst använt dem som jag är bekant med och som jag vet innehåller korrekt information. Sedan har jag läst igenom vad som står på hemsidan och efterhand tagit ut information som jag anser är relevant för detta arbete. Jag har sedan jämfört informationen från de olika hemsidorna för att bekräfta att den är korrekt. Därefter har jag sammanställt all information i texten här nedan... Köp tillgång för att läsa mer

Fattigdomen i Nigeria | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jag tyckte att denna rapport var hur grym som helst, kunde inte skrivit lika bra som denna. Man fick dessutom ideer för hur man kan skriva sin rapport, helt enkelt helt grym!!