Fattigdomens påverkan på människans självbild | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 761
  • PDF

Fattigdomens påverkan på människans självbild | Essä

En essä som lyfter fram fattigdom som begrepp, med fokus på fattigdomens påverkan på människans självbild - och konsekvenserna av utanförskap i Sverige. Eleven diskuterar ämnet med utgångspunk i bl.a. Susanna Alakoskis tankedagbok "Oktober i Fattig-Sverige" och litteraturkritikern Michel Ekmans recension av Kristian Lundbergs roman "Yarden".

Utdrag

Fattigdom drabbar oss av olika anledningar, den kan komma plötsligt och oväntat i livet. Som Michael Ekman skriver i sin recension om Kristian Lundbergs Yarden ”Lundbergs roman är en dokumentation och beskrivning av ett existentiellt tillstånd av ständig osäkerhet, total rastlöshet och avgrundsdjup trötthet”. En framgångsrik författare hamnar i ekonomisk kris och upplever fattigdomens följder. Han har både... Köp tillgång för att läsa mer

Fattigdomens påverkan på människans självbild | Essä

[0]
Inga användarrecensioner än.