Fauna och flora i Sticksjön | Fördjupningsarbete | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • C
  • 4
  • 127
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Fauna och flora i Sticksjön | Fördjupningsarbete | Biologi

Ett enkelt fördjupningsarbete som beskriver faunan och floran som man kan hitta runt Sticksjön. Här undersöks sjön, ån, djurlivet, blåbärs- och granskogen och myren.

Innehåll

INLEDNING
RESULTAT
• Sjön
• Ån
• Djurlivet
• Blåbärs granskog
• Myren
• Hällmarks tallskogen
ANALYS

Utdrag

Sjön
Vid sjön så fick vi en presentation där de sa att vid sjön så fanns det ofta näckrosblad och andra växter under vatten som får sin energi av att ta ljuset och vattnet som tränger sig i genom vattnet för att använda till fotosyntes eller så är det ett blad som flyter på ytan av vattnet som gör jobbet (Fotosyntes). Andra växter finns också som t.ex. vass, älgört, säv och smörblommor. Träd som är omkring sjön var asp och al. Dessa träd trivs i de fuktiga omgivningen och de kan få mycket vatten till energi. Djurlivet runt sjön var mest änder och fiskmåsar men då vi var där så var det inte så mycket fiskmåsar där pga. de hade redan börjat flyga mot ett varmare klimat. Det fanns även ett par insekter som trivdes med växterna runt sjön. Marken runt sjön blev torr väldigt snabbt då man gick upp för den men marken som var ett par meter från vattnet var mjukare och fuktigare pga.... Köp tillgång för att läsa mer

Fauna och flora i Sticksjön | Fördjupningsarbete | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.