Feminism | Jämförelse | Filosofi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Filosofi 1
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 86
 • PDF

Feminism | Jämförelse | Filosofi 1

Jämförelse gjord i Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) i Filosofi 1 om feminism.

Eleven har svarat på frågan: Är det rimligt att vara feminist? Jämför olika varianter av feminism.

Hen har valt att jämföra liberalfeminism och radikalfeminism. Det ges först en sammanfattning av feminismen som ideologi och dess etik och principer. Sedan en redogörelse för varje inriktnings historia och program och därefter en jämförelse mellan de två fölt av en sammanfattning.

Utdrag

Feminism är en social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män. Ordet feminism är ett samlingsord för att alla oavsett kön ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Då kvinnor alltid vart långt ner i makthirarikin, har feminism uppkommit utifrån att stärka kvinnors rättigheter och ge de mer ekonomisk, social och politisk frihet. När kvinnorörelser började uppkomma fick det snabbt mycket negativ kritik, och kvinnor som var delaktiga i kampen ansågs var de som inte höll sig inom ramen för könskvotering. Det var inte förräns i Paris 1982 som kvinnokampen om lika rättigheter fick en benämning, dvs feminism. Det finns fler olika former av feminism men de två inriktningarna som denna rapport har valt att inrikta sig på är liberalfeminism och radikalfeminism. Detta val beror på att de är de mest
framstående inom den svenska politiken.

Feministisk etik menar att den traditionella etiken förespråkar manliga normer och hävdar dessa som allmänmänskliga. De vill strukturera om den gamla etiken så att kvinnors röster blir lika hörda som mäns. De menar även att inom den traditionella etiken, ansers ... Köp tillgång för att läsa mer

Feminism | Jämförelse | Filosofi 1

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-03
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra jobbat vem du än är, denna gav mig så mycket hjälp